HACCP

HACCP

HACCP – Hazard Analysis and Critical Control Point – betyder på dansk:

Risikofaktoranalyse og kritiske styringspunkter.

Rapporten bliver lagt ind snarest.