• English
  • Norsk Nynorsk
  • Svenska

HACCP

HACCP – Hazard Analysis and Critical Control Point – betyder på dansk:

Risikofaktoranalyse og kritiske styringspunkter.

Rapporten bliver lagt ind snarest.

image_print